Jak Pán Ježíš naplnil Zákon svátků?

Čas čtení: 4 minut Přikázání k zachovávání svátků a dnů Seznam přikázaných svátků se nachází v knize Leviticus, v kapitole 23. Starozákonních biblických slavností rozeznáváme celkem sedm. Čtyři na jaře a tři na podzim.…

Stvoření vs evoluce – Genesis 1

Čas čtení: 10 minut Lze skloubit 1. knihu Mojžíšovu – Genesis, pojednávající v několika prvních kapitolách o stvoření s vědeckými teoriemi evoluce? To je otázka na kterou existuje jednoduchá a krátká odpověď. NE. Na…